Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ   Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α   Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΙΔΡΥΣΗ-FOUNDATION-GRÜNDUNG


Φωτογραφία ἀπό τά ἐγκαίνια τῆς ΟΑΚ, 13-10-1968


Ἱδρυτές:


Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος (Γαλανάκης)

καί ὁ

Δρ. Ἀλέξανδρος Κ. Παπαδερός

Founders/Gründer:
Irineos (Galanakis), Metropolitan of Kisamos and Selinon
 and
Dr. Alexandros K. Papaderos


* * *


ΠΡΑΞΙΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ - FOUNDING DOCUMENT - GRÜNDUNGSAKT

ΣΥΝΟΨΙΣ
SYNOPSIS
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
FULL TEXT
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ORIGINAL DOCUMENT
Word
PDF


 Ὅσοι ἀπό ἄγνοια, παραδρομή ἤ ἄλλο λόγο παρέχουν (μέ Ἡμερολόγια, τό διαδίκτυο ἤ ἄλλους τρόπους) ἀνακριβή πληροφόρηση σέ σχέση μέ τά παραπάνω, παρακαλοῦνται νά λάβουν ὑπόψη τά ἀναγραφόμενα στήν Ἱδρυτική Πράξη.