please use Firefox, Opera  or Safari to view this document

Ἀλεξάνδρου Κ. Παπαδεροῦ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   (ἐπιλογή)

Alexandros K. Papaderos,   Publications (select.)

                                                                

Συντομογραφίες

Περιοδικές εκδόσεις

«ΑΝΑΓ»        «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», Περιοδικό  της  Ι. Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά)

ΔΚ               ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ, Περιοδικό της           Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ)

ΧΚ                ΧΚ, Περιοδικό της  Ι. Μητροπόλεως  Κισάμου και  Σελίνου

ΧΚΣ              ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ, Αθήνα

ΧΦ               ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΦΩΣ, Περιοδικό της Μητροπόλεως  Κυδωνίας και Αποκορώνου

ÖF             ÖKUMENISCHES FORUM, Graz 

ÖR               ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU, Frankfurt/Μ

RGG             Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Aufl., Tübingen 1998 – 2005

Εφημερίδες

Ηρακλείου

ΑΝΤ             ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

ΜΕΣ             ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΝΚ               ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΠΑΤ             ΠΑΤΡΙΣ

ΤΟΛ             ΤΟΛΜΗ

Ρεθύμνου

ΚΕ                ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΡΝ               ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Χανίων

ΑΛ               ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑτΚ              ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά

ΔτΧ              ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, Χανιά

ΚΗΡ             ΚΗΡΥΞ, Χανιά

Ν.ΚΗΡ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ, Χανιά

ΧΕ                ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Χανιά

ΧΝ               ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΝ               ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Χανιά

The English translation of some of the titles  is included in brackets []1953

«ΑΝΑΓ»

1.            Αἰώνιο ψάρεμα (Σεπτέμβριος 1953)[Eternal fishing, September 1953].

2.           Ὄνομα καί ἐσωτερική πραγματικότητα (Ὀκτώβριος 1953). [Name and inner reality, October 1953].

3.           Στῆς Ἀγάπης τό ἅγιο στρατί (Νοέμβριος 1953). [The holy path of Love, November 1953].

4.           Ἡλιόδοσμα  [ποίημα]  (Δεκέμβριος  1953). [Sungiven (poem), December 1953].

5.           Λυτρωτής (Δεκέμβριος 1953). [The Saviour, December 1953].
1954

«ΑΝΑΓ»

6.           Πρός ἀνέσπερο φῶς (Ἰανουάριος 1954). [Towards an never-failing light, January 1954].

7.           Πρός τό χαμένο παρελθόν (Φεβρουάριος 1954).[Towards the wasted past, February 1954].

8.            Ἀρνήσεις (Μάρτιος 1954). [Negations, March 1954].

9.           Σύμβολα ἀπό τήν πορεία τοῦ θανάτου (Ἀπρίλιος 1954). [Symbols from the course of deadh, April 1954]. 

10.        Τό νερό που φλογίζει τή δίψα (Μάϊος 1954). [The waters that lights up the thirst, May 1954].

11.        Κεῖνο πού μένει στό διάβα τοῦ κόσμου (Ἰούνιος 1954). [What remains in the course of the world, June 1954].

12.        Γενῆτε σεῖς τραυματιοφορεῖς (Ἰούλιος 1954). [Be stretcher - bearers, June 1954].

13.        Ὥς πότε; (Αὔγουστος 1954). [Until when?, August 1954].

14.        Μέτρον ἀγάπης (Σεπτέμριος 1954). [Measure of love, September 1954].

15.         Θεία σπορά (Ὀκτώβριος 1954). [Divine seed, October 1954].

16.        Τρέξε στά μνήματα (Νοέμβριος 1954). [Run to the tombs, November 1954].

17.        Σχέδια καί ὄνειρα (Δεκέμβριος 1954). [Plans and dreams, December 1954]. 1955

«ΑΝΑΓ»

18.        Ψυχική ἐγρήγορση (Ἰανουάριος 1955). [Soul awareness, January 1955].

19.        Ξεχασμένες ἀλήθειες (Φεβρουάριος 1955). [Forgotten truths, February 1955].

20.        Μακρόθυμοι (Μάρτιος 1955). [The forebearing, March 1955].

21.        Ἀνάσταση καί ζωή (Ἀπρίλιος 1955). [Resurrection and life, April 1955].

22.        Χριστιανικά ΣύμβολαΕίσαγωγή (Ἀπρίλιος 1955). [Christian Symbols: An Introduction, April 1955].

23.         Οἱ διαστροφεῖς  (Ἰούνιος1955). [The distortes, June 1955]. 

24.        Ἕνα γράμμα στούς Κρητικούς (Ἰούλιος 1955). [A letter to the Cretans, July 1955].

25.        Τρία κέντρα τῆς χριστιανικῆς πίστεως  (Αὔγουστος 1955). [Three Centers of Christian faith, August 1955].

26.        Στήν ὑπηρεσία τοῦ Ἀγαθοῦ (Αύγ. 55). [At the service of Good, Aug. 1955].

27.        Αὐτοί πού κατέχουν τά πάντα (Σεπτέμβριος 1955). [The ones that own everything, September 1955].

28.        Περιτομή...τῆς γέρικης θρησκευτικῆς ζωῆς μας (Ὀκτώβριος 1955). [Circumcisionof our senile religious life, October 1955].

29.         Wir sind doch Brüder!  [But we are brothers!, November 1955].

30.        Πνευματική ἑνότης (Νοέμβριος 1955). [Spiritual unity, November 1955].

31.        Χριστούγεννα (Γαλ. Δ΄ 4/7): Τό πλήρωμα τοῦ χρόνου (Δεκ.1955). [Christmas The fullness of time (Galat. 4:7), Dec. 1955].
1956

«ΑΝΑΓ»

32.        Γιά μιά ἰδεώδη κοινωνία (Ἰανουάριος 1956). [For an ideal society, January 1956].

33.         Unser Dienst, Menschen froh machen (Φεβρουάριος 1956). [Our diaconia, making people           happy (February 1956)].

34.        Οἱ Πατέρες καί ὁ κοινωνισμός των, Α' (Μάρτιος 1956). [The Fathers and their Social Theory and Praxis, I, March 1956].

35.        Οἱ Πατέρες καί ὁ κοινωνισμός των, Β' (Ἀπρίλιος 1956). [The fathers and their Social Theory and Praxis, II, April 1956].

36.        Οἱ Πατέρες καί ὁ κοινωνισμός των, Γ' (Μάϊος 1956). [The fathers and their Social Theory and Praxis, III, May 1956].

37.        Τό πρόβλημα τοῦ γάμου (Ἰούνιος 1956). [The problem of marriage, June 1956].

38.        Αἱ  "κοινωνικαί ὑποχρεώσεις" καί ἡ σύγχρονος ζωή (Σεπτ. 1956). [“Social obligations” and modern life, Sept. 1956].

39.         Τέχνη καί κοινωνία (Ὀκτώβριος 1956). [Art and Society, October 1956].

40.        Ὦ! ἀγαπημένε Θεέ, πόσον εἶσαι μακρυά (Δεκέμβριος 1956). [Oh, dear God, you are so far away, December 1956].
1957

«ΑΝΑΓ»

41.        Μανάδες φονιάδες (Μάϊος 1957). [Killer mothers, May 1957].

42.        Σοβαροί μπροστά στή ζωή (Ἰούνιος 1957). [Being serious in the face of life, June 1957].

43.        Φυγή ἀπό τήν πραγματικότητα (Σεπτέμβριος 1957). [Escape from Reality, September 1957].

44.        Μπροστά στά πεθαμένα μας ἰδανικά (Ὀκτώβριος  1957). [Facing our dead ideals, October 1957].

45.        Θά σωπάσωμε; (Νοέμβριος 1957). [Will we stop talking?, November 1957].1958

«ΑΝΑΓ»

46.        Παῦλος καί ἐλευθερία (Ἰανουάριος 1958). [Paul and Freedom, January 1958].

47.        Δορυφόροι  καί Θεός ( Ἰούλιος 1958) [Satellites and God, July 1958].

48.        Τό Δ' Διεθνές Συνέδριον Ὀρθοδόξων Νέων (Σεπτέμβριος 1958). [IV. International Convention of Orthodox Youth, September 1958].

49.        Ὑπακοή καί ἐλευθερία κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο  ΠΑΛΑΜΑΣ 41 (Θεσσαλονίκη 1958) 246-265. [Obedience and Freedom according to Apostle Paul, in: GREGOR PALAMAS 41, Thessaloniki 1958, 246-265].
1959

50.        Τό νόημα τῆς περισυλλογῆς, ΧΦ (Σεπτέμβριος 1959). [The meaning of recollection, XF (September 1959)].

51.        Μεταπολεμικά προβλήματα τοῦ Γερμανικοῦ Προτεσταντισμοῦ, ΧΦ 5 (Νοέμβριος 1959)  71 – συνέχεια σειράς άρθρων). [Postwar problems of German Protestantism –continuation of a series of articles, XF 5].
1960

52.         Μεταξύ προόδου καί βαρβαρότητος,  Ἀπόστολος Ἀνδρέας 461- 462 (11 και 18 Μαΐου 1960). [Between progress and barbarism, Apostle Andrew, Istanbul, (11 and 18 May 1960) 461- 462].

53.         Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, ΧΚ 1 - 4 (1960) 12 – 13, 27 – 28, 37, 60 – 61. [The responsibility of the Church towards industrial society, XK 1 - 4 (1960) 12 – 13, 27 – 28, 37, 60 – 61].1961

54.         [Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο], Fritz Joachim von Rintelen, Προφύλαξη  ἀπό τήν ἀγωνία τῆς ζωῆς, ΧΚ 15  (1961) 212 – 213, (1962) 247 – 248. [Originally written in German: Fritz Joachim von Rintelen, Protection from the anguish of life, ΧΚ 15  (1961) 212 – 213, (1962) 247 – 248].1962 

55.    METAKENOSIS. Griechenlands kulturelle Herausforderung durch die    Aufklärung in der Sicht des Korais und des Oikonomos (Diss. Mainz 1962), 2. Aufl. in: Archiv für Vergleichende Kulturwissenschaft, hrsg. von Anton Hilckman, Bd. 6, Verlag Anton  Hain, Meisenheim am Glan 1970. [METAKENOSIS. The Cultural Challenge of Greece by the Enlightenment from the Point of View of Korais and Oikonomos (Doctoral Thesis, Mainz 1962)].

56.   Πίστις, Εὐχαριστία, Διακονία. Τό 79ον  Συνέδριον τῶν ἐν Γερμανίᾳ Ρωμαιοκαθολικῶν, Ἀπόστολος Ἀνδρέας  (5. 9. 1962  κ. ἑξ.  –Α΄ μέχρι ΙΓ΄). Faith, Eucharist, Diakonia. The 79th Convention of Roman-Catholics in Germany, Apostle Andreas, Istanbul (5. 9. 1962).1963

57.        Eine Frage überschattet meine Bewunderung, in: LEIBHAFTIGE ÖKUMENE, hrsg. von Christian Berg und Franz von Hammerstein, Lettner-Verlag, Berlin-Stuttgart 1963, 188-196. [One Question Overshadows my Admiration, in: LEIBHAFTIGE ÖKUMENE, ed. by Christian Berg and Franz von Hammerstein, Editions Lettner, Berlin-Stuttgart 1963, 188-196].

58.        Kirche und Gesellschaft in Griechenland, in:  Aktuelle Gespräche 4 (Bad Boll, 1963) 8-13. [Church and Society in Greece, in: Aktuelle Gespräche 4 (Bad Boll, 1963) 8-13].

59.         Aus der Geschichte und Gegenwart des Athos, Begegnung IX (1963).

[From History and Presence of Mount Athos, Begegnung IX (1963)].

60.        Tausend Jahre Athosrepublik, in: Der Konstantinsritter 3 (Oktober 1963) 1-6. [One Thousand Years Republic of Athos, in: Der Konstantinsritter 3 (October 1963) 1-6]. 

61.        Ἀποχαιρετισμός ἀπό τόν Spranger, XK 36 (1963) 147 – 149. [Farewell from Spranger, XK 36 (1963) 147 – 149].1964

62.         Griechenland von heute im Bild, Bericht über einen Bildvortrag, in: Reutlinger Nachrichten (7. Februar 1964).

[Greece Today in the Focus, report about a slide show, in: Reutlinger Nachrichten (7 February, 1964)].

63.         Papst und Patriarch auf dem Ölberg, in: Stimme der Arbeit, Stuttgart (8. 2. 1964) 3. [The Pope and the Patriarch on the Arlberg, in: Stimme der Arbeit, Stuttgart (8. 2. 1964) 3].

64.        Das liturgische Selbst - und Weltbewußtsein des byzantinischen Menschen, in: KYRIOS IV., No 3 (1964) 206 - 218. [The Liturgical View of the Self and the World of the Byzantine Person, in: KYRIOS IV., No 3 (1964) 206 – 218].

65.        [unter dem Pseudonym C.A. Lefkoritis],  Ein griechisches Problem: Gastarbeiter um der Mitgift Willen, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung (6.-7. Juni 1964). [(under the pseudonym C.A.Lefkoritis), A Greek problem: Foreign Workers for the Dowry´s Sake, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung (6-7 June, 1964)].

66.        Kulturelle Metakenosis und kirchliche   Diakonie, in: Kirche  in der Zeit XIX. 7 (Düsseldorf 1964) 328-331. [Cultural Metacenosis and Ecclesial Diaconia, in: Kirche in der Zeit XIX. 7 (Düsseldorf 1964) 328-331].

67.        Τό νόημα τῆς ἑκατονταετηρίδος, ΧΚ (1964) 131 – 132. [The meaning of the centenary, ΧΚ (1964) 131 – 132].
1965

68.        Κοραῆς Ἀδαμάντιος, Θρησκευτική καί Ἠθική  Ἐγκυκλοπαιδεία 7 (Ἀθῆναι 1965)  στ. 818-825. [Adamantios Korais, Encyclopedia of Religion and Ethics 7 (Athens 1965)  pp. 818-825].

69.        Das griechische Schulwesen und die Ausbildung für soziale Berufe in Griechenland, In: Der Konstantinsritter 14 (1965) 5-12. [The Greek School System and the Training for a Social Profession in Greece, in: Der Konstantinsritter 14 (1965) 5-12].
1966

70.         Λώκ Ἰωάννης, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 8 (Ἀθῆναι 1966) στ. 431-433.

71.         Μεννωνῖται, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 8 (Ἀθῆναι 1966) στ. 993-994.

72.         Πολιτισμός, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 10 (1966)  507- 514. Και ως ανάτυπον, Ἀθῆναι 1967.
1967

73.         Άγιον και βέβηλον, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967), 14 -15. [Holy and unholy, Great Encyclopedia of Paedagogics, HerderVol. 1 (Athens 1967), 14 -15].

74.        Ἀποκαλυπτική φιλοσοφία, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967), 340-341. [Apocalyptic Philosophy, Great Encyclopedia of Paedagogics-HerderVol. 1 (Athens 1967), 340-341].

75.         Αποκάλυψις, αλήθεια εξ αποκαλύψεως, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967) 441 – 442. [Apocalypse, Revealing Truth, Great Encyclopedia of Paedagogics - HerderVol. 1 (Athens 1967) 441 – 442].

76.         Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967) 486-489. [Autocephalous Church of Greece, - Herder, Vol. 1 (Athens 1967)  486-489].

77.        Ἐκκλησία καί μή Χριστιανικαί Θρησκεῖαι κατά τήν Β' Σύνοδον τοῦ Βατικανοῦ, «ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ», Χαριστήριον εἰς τόν Καθηγ. Π. ΧρήστουΘεσσαλονίκη 1967, 487-500. Το αυτό ως ανάτυπον, Θεσσαλονίκη 1967. [The Church and the non-Christian Religions at the II. Vatican Synod, “THEOLOGIKON SYMPOSION”, Thessaloniki 1967, 487-500].

78.        Συμμετοχή στήν οἰκουμενική ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ΧΚ  76 (1967) 99 – 100.– 100. [Participation in the Ecumenical History of the Church, XK 76 (1967) 99 – 100].

79.         Κωνσταντῖνος Κριάρης, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Σελίνου, Ἀνάτυπον ἐκ  τοῦ ἱστορικοῦ-λαογραφικοῦ περιοδικοῦ "Κρητική Ἑστία", Ἀθήνα 1967. [Konstantinos Kriaris, the leader of Selinon, Repr. from “Kritiki Estia”, Athens 1967].
1968

80.        Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαίδεια - Herder,  τόμ. Γ΄ (Ἀθῆναι 1968) 491- 493. [Korais, Adamantios, Great Encyclopedia of Paedagogics - Herder, Vol. C (Athens 1968), 491- 493].

81.         Χριστιανισμός καί Πολιτισμός, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 12 (1968) στ. 187-190. [Christianity and Civilization, Encyclopedia of Religion and Ethics 12 (1968) pp. 187-190].

82.         Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 12 (1968) 873-877. [Orthodox Academy of Crete, Encyclopedia of Religion and Ethics 12 (1968) 873-877].

83.        Πολιτισμός, Θρησκεία, Χριστιανισμός, Ἀθῆναι 1968. [Civilization, Religion, Christianity, Athens 1968].
1969

84.        Εὐχή λεχθεῖσα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Γωνιᾶς τήν 20ήν  Ἰουλίου 1969 ἐπί τῇ πορείᾳ τῶν Ἀστροναυτῶν εἰς τήν Σελήνην,  ΧΚ 98 (1969) 110. [Petition for the voyage of the first astronauts flying to the Moon, ΧΚ 98 (1969) 110].
1970

85.         Ορθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ διετίας 1968-1969,  Γωνιά 1970. [Orthodox Academy of Crete, ACTI9VITIES 1968-1969,  Gonia 1970].
1971

86.         ΔΙΑΛΟΓΟΙ  ΕΥΘΥΝΗΣ, Ι, Α',  1968-1970. Εκδότης: Αλέξ. Κ. Παπαδερός. Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Γωνιά Κισάμου Χανίων 1971. [DIALOGOI EFTHYNIS A(Dialogues of Responsibility I), 1968-1970. Publisher: Alex. K. Papaderos. Publications: Orthodox Academy of Crete Press. Gonia, Kisamos, Chania 1971].

87.          Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης. Τό Ἵδρυμα καί οἱ σκοποί του. ΔΙΑΛΟΓΟΙ  ΕΥΘΥΝΗΣ Α',  1968-1970,  Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Γωνιά Κισάμου Χανίων 1971, 66 - 87.[The Orthodox Academy of Crete. The Institution and its Goals. DIALOGOI EFTHYNIS Α' (Dialogues on Responsibility Ι., 1968-1970 Publisher: Alex. K. Papaderos. Publications: Orthodox Academy of Crete Press. Gonia, Kisamos, Chania 1971]., 66-87].

88.         La formation du peuple Chrétien pour le futur Grand Concile de lEglise Orthodoxe, EPISKEPSIS 23 (1971). [The preparation of the people of the Church for the Great Synod of the Orthodox Church].
1972

89.        Προσφώνησις τοῦ κ. Εἰρηναίου [κατά τήν ημέρα της ενθρόνησής του στη Μητρόπολη Γερμανίας], ΑΜΠΕΛΟΣ 5-6 (1972) 4. [Address to Mr. Irineos (on the day of his enthronement at the Metropolitan Church of Germany), AMPELOS 5-6 (1972) 4].

90.         Ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας, ΧΚ 129 (1972) 33 – 34. [Worthy of freedom, XK 129 (1972) 33 – 34].

91.        Ἀνάσταση καί ἐπανάσταση, ΧΚ 130 (1972) 49 - 50. [Ressurection and revolution, ΧΚ 130 (1972) 49 – 50].

92.        Ἡ διάκριση τῶν πνευμάτων, ΧΚ 131 (1972) 65 – 66. [The distinction of the spirits, XK 131 (1972) 65 – 66].

93.        Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων, ΧΚ 132 (1972) 81 – 82. [The collapse of the self-evident, ΧΚ 132 (1972) 81 – 82].

94.         Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ὁ Πατριάρχης καταλυτής, ΧΚ 133 (1972), 97 – 101. [The collapse of the self-evident. The Patriarch-catalyst.  ΧΚ 133 (1972), 97 – 101.]

95.        Ἀπό τήν κηδείαν τοῦ Πατριάρχου, ΧΚ 133 (1972) 109-110. [From the funeral of the Patriarch, ΧΚ 133 (1972) 109-110].

96.         Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς συντηρητής, ΧΚ 134 (1972) 113 - 114. [The collapse of the self-evident. Orthodoxy as a preserving force, ΧΚ 134 (1972) 113 – 114].

97.        Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἐκκλησία χωρίς Θεολογία; ΧΚ 135 (1972) 129 - 130. [The collapse of the self-evident. Church without Theology? ΧΚ 135 (1972) 129 – 130].

98.         Ὀμίχλη καί φῶς. Ἡ Μονή τῶν Βενεδικτίνων τῆς Σεφτόν Βελγίου, ΧΚ 135 (1972) 138 – 139. [Haze and light. The Benedict Church of Sefton, Belgium, ΧΚ 135 (1972) 138 – 139].

99.         Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἡ κρίση τῆς Θεολογίας, ΧΚ 136 (1972) 145 - 146. [The collapse of the self-evident. The crisis of Theology, ΧΚ 136 (1972) 145 – 146].

100.      Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. "Τά πρῶτα ἀπῆλθεν...ἰδού καινά ποιῶ πάντα", ΧΚ 137 (1972) 161 - 162. [The collapse of the self-evident. "the first… had passed away,… I make all things new.", Rev.21, 4.5, ΧΚ 137 (1972) 161 – 162].

101.     Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας καί αἱ ἀπαιτήσεις τοῦ συγχρόνου κόσμου (Διορθόδοξον Θεολογικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 10 (1972). [The tradition of the Church and the exigences of the modern world (Διορθόδοξον Theological Symposium of Thessaloniki, APOSTLE TITOS 10 (1972).]

102.     Τό Ὑπόμνημα τῶν Καθολικῶν τῆς Βορματίας περί ἐπανακρίσεως τοῦ Λουθήρου (Πρόλογος -Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο),  Χανιά 1972. [Memorandum of Βορματία on the re-interrogation of Luther (Prefece-Translation frot the German original), Chania 1972]

103.      Ἵδρυσις Ορθοδόξου Οἰικουμενικοῦ Ἰνστιτούτου, (πρόταση κατά το Διορθόδοξον Θεολογικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης,  Ἀπόστολος Τίτος 10 (1972) 195 - 199. [Establishment of the Orthodox Ecumenical Institute, Apostle Tito 10 (1972) 195 – 199]

104.      Weihnacht im "totenstillen Lärm", in:  Die Rheinpfalz, 23-12-1972, 1. Τό αὐτό: Der Konstantinsritter 32 (1973) 2. Τό αὐτό: Noel dans le  "bruit-selence de mort",(LE CHEVALIER CONSTANTINIEN).  ["Christmas in "the still Noise"].
1973

105.      Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Νῦν καί ἀεί. ΧΚ 138, (1973) 4 - 5. [The collapse of the self-evident. Now and forever. ΧΚ 138, (1973) 4 – 5]

106.     Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ὄχι θρηνωδοί ἐρειπίων, ΧΚ 139 (1973) 17 – 18. [The collapse of the self-evident. Ὄχι θρηνωδοί ἐρειπίων, ΧΚ 139 (1973) 17 – 18]

107.     Ἀντιλαβοῦ, Σῶσον, Ἐλέησον, ΧΚ 140 (1973) 33 – 35. [Help us, ave us, have nercy on us, ΧΚ 140 (1973) 33 – 35]

108.     Griechenland braucht Arbeitskräfte. Probleme eines Herkunftslandes, Berliner Sonntagsblatt 18 (6.Mai 1973) 2. [Greece needs workers. Problems of a country of origin, Berliner Sonntagsblatt 18 (6 May, 19